มนุษย์ทั้งหลายต่างความคิดต่างความเห็นกัน
Posted in พุทธสุภาษิต

นานาทิฏฺฐิเก นานยิสฺสสิ เต

มนุษย์ทั้งหลายต่างความคิดต่างความเห็นกัน ท่านจะกำหนดให้คิดเห็นเหมือนกันหมด เป็นไปไม่ได้ บาลี ๒๙/๗๓๐, อมฤตพจนา พุทธศาสนสุภาษิต หน้าที่ ๑

ยามเมื่ออยู่ ดีไว้ ให้โลกเห็น
Posted in บทกลอน

ยามเมื่ออยู่ ดีไว้ ให้โลกเห็น

ยามเมื่ออยู่ ดีไว้ ให้โลกเห็น ยามเมื่อเย็น เป็นร่ม ห่มลูกหลาน ยามเมื่อล้ม ฝากชื่อ ไว้ลือนาม ให้ผู้คน ทำตาม ในความดี.

Wisdom
Posted in พุทธวจน

เข้าใจธรรมแม้บทเดียว ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล

เข้าใจธรรมแม้บทเดียว ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล

Do not judge me by my successes , Nelson Mandela
Posted in คำคมจากคนดัง

อย่าตัดสินฉันด้วยความสำเร็จของฉัน : เนลสัน แมนเดลา

ความสุข คือ อะไร ทำอย่างไร ให้ทุกข์น้อยลง
Posted in วีดีโอ

ความสุขกับชีวิต ปฐมบท

มนุษย์ย่อมรักสุข เกลียดทุกข์ กันทุกคน ทำให้ทุกคนต่างพยายามที่จะแสวงหาความสุข แต่จะมีใครซักกี่คนที่รู้ว่า ความสุข ที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร และต้องทำอย่างไรถึงจะได้พบกับ ความสุข ที่แท้จริง

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ Albert Einstein
Posted in คำคมจากคนดัง

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ : อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

Posted in ทางดับทุกข์

คำถามที่ผู้คนมักสงสัย

ผู้​คนมากมาย​มักมีคำ​ถาม​เกี่ยวกับ​ชีวิต​ ว่า​แต่ละคน​จะ​มีความสุข​ในชีวิต และพ้นไป​จากความทุกข์​ที่มีได้อย่างไร​ จึง​เกิด​คำสอน ตำรา​ ปรัชญา​ ความเชื่อ​ หรือ พิธี​กรรม​หลากหลาย​ ที่​ผู้​คนเชื่อ​ว่า​มัน​จะทำให้ชีวิต​ดีขึ้น​ ซึ่ง​บางอย่าง​ก็​ทำได้​บ้าง บางอย่าง​ก็​ไม่ได้​ผล​อะไรนัก ในวันหนึ่งเมื่อ​ได้มีโอกาสย้อน​ดู​ชีวิตของตัวผู้เขียน​ในวัยเด็ก​ ทำให้​ยืนยัน​ได้อีก​ครั้ง​ว่า​ ชีวิต​ที่เติบโต​และ​ผ่าน​สิ่ง​ต่าง​ๆ มาจนกระทั่ง​ได้พบ คำสอน​ อันมหัศจรรย์​ ซึ่ง​ถูก​นำมาใช้ และได้​เรียน​รู้​… read more คำถามที่ผู้คนมักสงสัย

Posted in ข้อคิดจากข่าวดัง

ปัจจัยของการมีความสุขที่แท้จริง

ปัจจัยของการมีความสุขที่แท้จริง คือ การใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท หากได้ติดตามข่าวสาร หรือสังเกตุผู้คนรอบข้าง เรามักจะเห็นผลของกรรมที่เกิดจากความประมาทในการใช้ชีวิตอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นความประมาทจากความตั้งใจ หรือประมาทโดยความไม่รู้ ซึ่งความประมาทนั้นจะส่งผลกรรมสี่ลักษณะ คือ 
หนึ่งไม่บังเกิดผล สองบังเกิดผลในปัจจุบัน สามบังเกิดผลในเวลาถัดไป สี่บังเกิดผลในเวลาถัดไปอีก เช่น เมื่อเราตำหนิใครซักคนหนึ่ง แต่คนที่ถูกเราตำหนินั้น เคยได้รับความช่วยเหลือจากเราไว้ จึงทำให้การตำหนินั้น ก็ไม่ส่งผลใดกับเรา… read more ปัจจัยของการมีความสุขที่แท้จริง

Posted in ธรรมตรรกะ

เมื่อเราเกิดมาใน โลก ก็อย่าได้กังวลว่า โลก ดีหรือไม่ดี
เพราะเมื่อเรา ดี แล้ว โลก ก็จะดีเอง

เมื่อเราเกิดมาใน โลก ก็อย่าได้กังวลว่า โลก ดีหรือไม่ดีเพราะเมื่อเรา ดี แล้ว โลก ก็จะดีเองนั่นเพราะ เราไม่สามารถบังคับเหตุแห่ง ทุกข์ ที่เกิดขึ้นได้แต่เรา ดับทุกข์ ที่เกิดขึ้นได้นั่นเอง

Suffering by Addict การยึดติดกับสิ่งใดย่อมทำให้เป็นทุกข์
Posted in ธรรมตรรกะ

การยึดติดกับสิ่งใดย่อมทำให้เป็นทุกข์

การยึดติดกับสิ่งใดย่อมทำให้เป็นทุกข์ ยิ่งยึดติดกับสิ่งที่คิดว่าเป็นของเราก็ยิ่งทุกข์