Recent Posts

Posted in ทางดับทุกข์

คำถามที่ผู้คนมักสงสัย

ผู้​คนมากมาย​มักมีคำ​ถาม​เกี่ยวกับ​ชีวิต​ ว่า​แต่ละคน​จะ​มีความสุข​ในชีวิต และพ้นไป​จากความทุกข์​ที่มีได้อย่างไร​ จึง​เกิด​คำสอน ตำรา​ ปรัชญา​ ความเชื่อ​ หรือ พิธี​กรรม​หลากหลาย​ ที่​ผู้​คนเชื่อ​ว่า​มัน​จะทำให้ชีวิต​ดีขึ้น​ ซึ่ง​บางอย่าง​ก็​ทำได้​บ้าง บางอย่าง​ก็​ไม่ได้​ผล​อะไรนัก ในวันหนึ่งเมื่อ​ได้มีโอกาสย้อน​ดู​ชีวิตของตัวผู้เขียน​ในวัยเด็ก​ ทำให้​ยืนยัน​ได้อีก​ครั้ง​ว่า​ ชีวิต​ที่เติบโต​และ​ผ่าน​สิ่ง​ต่าง​ๆ มาจนกระทั่ง​ได้พบ คำสอน​ อันมหัศจรรย์​ ซึ่ง​ถูก​นำมาใช้ และได้​เรียน​รู้​… read more คำถามที่ผู้คนมักสงสัย

Posted in ข้อคิดจากข่าวดัง

ปัจจัยของการมีความสุขที่แท้จริง

ปัจจัยของการมีความสุขที่แท้จริง คือ การใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท หากได้ติดตามข่าวสาร หรือสังเกตุผู้คนรอบข้าง เรามักจะเห็นผลของกรรมที่เกิดจากความประมาทในการใช้ชีวิตอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นความประมาทจากความตั้งใจ หรือประมาทโดยความไม่รู้ ซึ่งความประมาทนั้นจะส่งผลกรรมสี่ลักษณะ คือ 
หนึ่งไม่บังเกิดผล สองบังเกิดผลในปัจจุบัน สามบังเกิดผลในเวลาถัดไป สี่บังเกิดผลในเวลาถัดไปอีก เช่น เมื่อเราตำหนิใครซักคนหนึ่ง แต่คนที่ถูกเราตำหนินั้น เคยได้รับความช่วยเหลือจากเราไว้ จึงทำให้การตำหนินั้น ก็ไม่ส่งผลใดกับเรา… read more ปัจจัยของการมีความสุขที่แท้จริง

เมื่อเราเกิดมาใน โลก ก็อย่าได้กังวลว่า โลก ดีหรือไม่ดี
เพราะเมื่อเรา ด๊ แล้ว โลก ก็จะดีเอง
เมื่อเราไม่สามารถบังคับเหตุแห่ง ทุกข์ ที่เกิดขึ้นได้
แต่เรา ดับทุกข์ ที่เกิดขึ้นได้นั่นเอง

เมื่อเราเกิดมาใน โลก ก็อย่าได้กังวลว่า โลก ดีหรือไม่ดีเพราะเมื่อเรา ด๊ แล้ว โลก ก็จะดีเองเมื่อเราไม่สามารถบังคับเหตุแห่ง ทุกข์ ที่เกิดขึ้นได้แต่เรา ดับทุกข์ ที่เกิดขึ้นได้นั่นเอง

การที่เรายึดติดกับสิ่งใดย่อมทำให้เป็นทุกข์ ยิ่งยึดติดกับสิ่งที่คิดว่าเป็นของเราก็ยิ่งทุกข์

การที่เรายึดติดกับสิ่งใดย่อมทำให้เป็นทุกข์ ยิ่งยึดติดกับสิ่งที่คิดว่าเป็นของเราก็ยิ่งทุกข์

สัตว์โลกทั้งหลาย

สัตว์โลกทั้งหลายต่าง เกิดมาบนฐานแห่งทุกข์ผู้ที่ไม่เห็นทุกข์ ไม่รู้จักทุกข์ ก็มักแสวงหาความสุขเพราะคิดว่ามีสุขแล้วทุกข์จะหมดไปแต่แท้จริงแล้วสุขก็คือทุกข์อย่างหนึ่งเมื่อได้รับมาโดยไม่เห็นทุกข์ ไม่รู้จักทุกข์แล้วยิ่งสุขเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทุกข์มากเท่านั้น

“เมื่ออ่อนปัญญา ช่องทางวิบัติก็เกิดได้มหันต์”

“เมื่ออ่อนปัญญา ช่องทางวิบัติก็เกิดได้มหันต์”ตสฺส สํหีรปญฺญสฺส วิวโร ชายเต มหา [๒๗/๒๑๔๑]

Posted in Uncategorized

ทำความดี ความชั่ว แล้วก็จำไม่ได้ มันจะมีประโยชน์อะไร?

บางคนอาจสงสัยว่าเราทำความดี ความชั่ว แล้วก็จำไม่ได้ มันจะมีประโยชน์อะไร? ที่จริงแล้ว มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จำต่างหาก เพราะอย่างไรแล้ว ผลของความดี และความชั่วที่ได้กระทำไปมันก็เริ่มส่งผลต่อเนื่อง ณ วินาทีนั้น ที่เราได้ลงมือทำลงไปแล้ว ดังนั้น การทำความดี ละความชั่ว จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำอยู่ตลอดทุกลมหายใจ เมื่อถึง ณ เวลาหนึ่ง เราจะได้ไม่ต้องพูดประโยคที่ว่า… read more ทำความดี ความชั่ว แล้วก็จำไม่ได้ มันจะมีประโยชน์อะไร?

Posted in Uncategorized

ก้าวแต่ละก้าวของพี่ตูนให้ข้อคิดอะไร…

ก้าวแต่ละก้าวของพี่ตูนให้ข้อคิดอะไร… 2,192 กิโลเมตร ย่อมมีก้าวแรกทุกหนทางย่อมมีอุปสรรคทุกที่ย่อมมีคนดีคนชั่วการให้ที่ยิ่งใหญ่เกิดได้จากการให้ทีละเล็กละน้อย.​ . .ก้าวทุกก้าว ไม่ใช่ มุ่งสู่เป้าหมายแต่ ก้าวไปมอบความปรารถนาดีให้แก่กัน #ก้าวคนละก้าว#ความสุขกับชีวิต

Posted in Uncategorized

ธรรมที่อาศัยกัน

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะการดับไปของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป คือ ธรรมที่อาศัยกัน ไม่ได้หมายถึง เมื่อมีดินสอจึงมียางลบดินสอ เท่านั้นแต่หมายถึง เมื่อมีดินสอเกิดขึ้น จึงมีการเรียกว่า ดินสอ เกิดขึ้นอีกด้วย ธรรมที่อาศัยกันนี้ มีอยู่ทุกหนแห่งตั้งแต่ระดับจักรวาล จนไปถึงอนุภาคที่เล็กที่สุด รวมถึงในร่างกายของเรา… read more ธรรมที่อาศัยกัน

Posted in Uncategorized

อาสาฬหบูชา

อาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ และ โกณฑัญญะ เป็นคนแรกที่เข้าใจในธรรม จึงขออุปสมบท เป็น พระอัญญาโกณฑัญญะในวันนั้นเอง จึงเกิด พระสาวกองค์แรก และภิกษุองค์แรก ทำให้พระรัตนตรัย ครบองค์ ๓ พระพุทธเจ้า แสดงธรรมอะไรใน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ?… read more อาสาฬหบูชา